Mediahub logoMediahub logo

RAPORT – Jak inflacja wpływa na zakupy i nastroje Polaków?

66% Polaków ograniczy swoje wydatki w najbliższym czasie, a prawie 50% zrobi to, aby pieniędzy starczało im na podstawowe potrzeby. Wśród dominujących pesymistycznych nastrojów jedynie przedstawiciele pokolenia Z są największymi optymistami – 32% uważa, że ich sytuacja poprawi się w najbliższym czasie.

Przedstawiamy Państwu kolejny raport będący kontynuacją cyklicznych badań poświęconych postawom i zachowaniom zakupowym Polaków przygotowany przez MediaHub i Instytut Badań Pollster. “Konsument w warunkach niepewności” to materiał opisujący kondycję finansową i nastroje Polaków w obliczu kolejnego, po pandemii i agresji Rosji na Ukrainę, trzeciego kryzysu związanego z wpływem inflacji na  finanse Polaków.

Z raportu dowiesz się:

  • Jak zmieniła się sytuacja materialna Polaków w ostatnim roku? Czemu osoby zarabiające ponad 4 tys. zł mniej obawiają się o swoje portfele?
  • Jak inflacja wpływa na zakupy Polaków? Na jakich produktach najczęściej będą oszczędzać konsumenci, a na co chcą wydawać więcej?
  • Jak różne pokolenia reagują na skutki inflacji? Jak wyglądają nastroje wśród Generacji Z, na czym oszczędzać chcą Millenialsi i czego najbardziej boją się Boomerzy?
  • Jak kryzys gospodarczy wpływa na psychografię zakupową Polaków?
  • Jak strach związany z kryzysem i wojną odbił się na ich nastrojach konsumenckich?

Wszyscy odczuwamy skutki inflacji na własnych portfelach – kto najbardziej?

Aż 95% Polaków odczuło skutki wzrostu cen na własnej kieszeni. Realny poziom indywidualnego odczuwania inflacji jest jednak różny w zależności od wielu czynników takich jak płeć, zarobki, czy miejsce zamieszkania.

Analizując wyniki badań w czasie (nastroje Polaków po roku pandemii – i tutaj link do materiału o drugim COVID-TRACKU) możemy zaobserwować, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju w większym stopniu odbija się na Polkach. Aż 51% kobiet odczuwa pogorszenie swojej sytuacji materialnej i „tylko” 42% mężczyzn.

Siła nabywcza będzie zatem jeszcze mocniej niż zwykle zależała od osób, które uznajemy za zarządczynie domowymi budżetami (przeczytaj więcej w raporcie Matka Polska [link do artykułu]), a te zamierzają jeszcze mocniej kontrolować domowe budżety. Aż 74% kobiet ograniczy wydatki w nadchodzącym okresie, podczas gdy z podobnym zamiarem nosi się 57% mężczyzn.

 PSYCHOGRAFIA ZAKUPOWA POLAKÓW 2022 VS. 2021

Na czym Polacy zamierzają oszczędzać pod wpływem inflacji?

W pierwszej kolejności zmniejszymy swoje wydatki na przyjemności. 63% Polaków zamierza mniej wydawać na biżuterię, 57% zmniejszy częstotliwość jedzenia w restauracjach, a 53% ograniczy spożycie używek i alkoholu

Pokolenie Z nie jest skore do ograniczeń, a w ich portfele nie uderzają rosnące koszty utrzymania. Są jednak świadomi wielu ograniczeń związanych z wejściem na rynek pracy, dlatego 26% z nich chce wydać więcej na kursy i szkolenia rozwijające kompetencje.

Przed trudnym wyzwaniem staną także rodzice. Zarówno 70% Milllenialsów i starszej generacji X zamierza w największym stopniu ograniczyć swoje wydatki. By utrzymać komfort życia rodziny na obecnym poziomie ponad połowa Polaków w wieku 35-44 ograniczy wydatki na swoje pasje i hobby. Ich budżety będą przeznaczane przede wszystkim na produkty spożywcze, chemię gospodarczą i artykuły dziecięce.

Przewidywane zmiany wydatków w poszczególnych kategoriach produktów

Raport opiera się na danych zebranych w autorskim badaniu ilościowym CAWI, przeprowadzonym we współpracy z Instytutem Badań Pollster, na reprezentatywnej próbie Polaków, n= 1057 Odpowiedzi respondentów zebrano w okresie 21 25 marca 2022 roku, a ponad połowę z nich pozyskaliśmy od osób, które wzięły udział w zeszłorocznym badaniu COVID TRACK by Mediahub podsumowującym pierwszy rok pandemii.

Aby pobrać raport wypełnij formularz poniżej
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Octopus Media Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (dalej: „Administrator”).
Pokaż pełną treść kaluzuliDodatkowe dane kontaktowe do Administratora: e-mail: recepcja@mullenlowe.pl, numer telefonu: +48 22 31 20 100. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, w celach wysyłania do Pani/Pana informacji handlowych droga elektroniczną, w tym newslettera, zawierającego informacje dotyczące Administratora oraz prowadzonej przez Administratora działalności. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych zawiera polityka prywatności. Zasady dotyczące usługi newslettera określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W jego treści wskazano między innymi, w jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania newslettera.
Na twoją skrzynkę e-mail została wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym adres e-mail.
Po jego kliknięciu otrzymasz link do raportu.

Adres e-mail istnieje już w bazie.

Przejdź dalej