Mediahub logoMediahub logo

RAPORT Mediahub: Generacja Z – rzeczywistość młodych w kontrze do utrwalonych stereotypów

Generacja Z, pokolenie osób urodzonych w drugiej połowie lat 90-tych i w pierwszej dekadzie XXI wieku, nie tylko osiąga już pełnoletniość, ale również dojrzałość konsumencką – zaczyna dysponować własnym budżetem i staje się niezależna finansowo.

Generacja ta od początku wychowywała się w świecie cyfrowym i w towarzystwie mediów digitalowych. Stała obecność ekranów w ich życiu, natychmiastowy dostęp do rozrywki, informacji i wiedzy, niechęć do czekania na cokolwiek to tylko niektóre z cech wyróżniających tę grupę na tle starszych pokoleń.

Czy postęp technologiczny, w którym wychowała się Gen. Z wpływa również na ich odmienny światopogląd, korzystanie z mediów i stosunek do marek? Jakimi konsumentami będą Zetki i czy ich „inność” wymaga nowego spojrzenia na obowiązujące w firmach strategie marketingowe?

Raport „Generacja Z – rzeczywistość młodych w kontrze do utrwalonych stereotypów” to kolejny projekt Mediahub, w którym śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w poszczególnych tkankach społecznych i oszacowujemy jak mogą one wpłynąć na biznes naszych klientów.

Spis treści:

  1. PARADOKS YOLO – Generacja Z o sobie samych
  2. BO TO WSZYSTKO ZALEŻY… – linie podziałów wśród Generacji Z
  3. AKTYWNI CZY PRZYTŁOCZENI? Przedstawiciele Generacji Z o panujących trendach
  4. CZY MŁODZI LICZĄ BANKROLL? Pokolenie Z o podejściu do pieniędzy i zakupów
  5. BO MARKOM SIĘ WYDAJE… Stosunek GEN_Z do marek i reklam
  6. CZASEM WPADAM W CIĄG SCROLLOWANIA. Media Generacji Z

Raport powstał na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego we współpracy z Instytutem Badań Pollster, na reprezentatywnej próbie 1320 respondentów w wieku 16-24 lata. Projekt dodatkowo rozszerzyliśmy o badanie jakościowe, w ramach którego przeprowadziliśmy 12 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami Generacji Z, zamieszkującymi zarówno większe ośrodki miejskie, jak i małe miejscowości lub wsie.

Okres zbierania danych: czerwiec – sierpień 2022.

Aby pobrać raport wypełnij formularz poniżej
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Octopus Media Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (dalej: „Administrator”).
Pokaż pełną treść kaluzuliDodatkowe dane kontaktowe do Administratora: e-mail: recepcja@mullenlowe.pl, numer telefonu: +48 22 31 20 100. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, w celach wysyłania do Pani/Pana informacji handlowych droga elektroniczną, w tym newslettera, zawierającego informacje dotyczące Administratora oraz prowadzonej przez Administratora działalności. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych zawiera polityka prywatności. Zasady dotyczące usługi newslettera określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W jego treści wskazano między innymi, w jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania newslettera.
Na twoją skrzynkę e-mail została wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym adres e-mail.
Po jego kliknięciu otrzymasz link do raportu.

Adres e-mail istnieje już w bazie.

Przejdź dalej
Skontaktuj się z nami w celu prezentacji pełnej wersji raportu dla Twojej Organizacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Octopus Media Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (dalej: „Administrator”).
Pokaż pełną treść kaluzuliDodatkowe dane kontaktowe do Administratora: e-mail: recepcja@mullenlowe.pl, numer telefonu: +48 22 31 20 100. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, w celach wysyłania do Pani/Pana informacji handlowych droga elektroniczną, w tym newslettera, zawierającego informacje dotyczące Administratora oraz prowadzonej przez Administratora działalności. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych zawiera polityka prywatności. Zasady dotyczące usługi newslettera określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W jego treści wskazano między innymi, w jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania newslettera.
Twoje zgłoszenie zostało wysłane.
Dziękujemy!